Prebacivanje boja putem pametnog telefona ili gumba